تب جام جهانی باعث شده است که میزان بازدید و استفاده از گوگل ترنسلیت رشد پیدا کند و آمار استفاده از آن جهت ترجمه به زبان روسی ۳۰ درصد افزایش داشته است. بیشترین واژگانی که در این حوزه به منظور ترجمه استفاده شد، کلمات جام جهانی و استادیوم بوده اند.

تب جام جهانی در روسیه شور و شوق شگفتی را بین قوم های مختلف و رسانه ها به وجود آورده است. به تازگی یک تیم developer نروژی با به کارگیری هوش مصنوعی برنامه ای را توسعه داده اند که از طریق بررسی ۱۲۸ مقیاس متفاوت نزدیک ترین فیس به شما را از میان ۷۳۶ بازیکن فوتبال در […]

خبرهای کوتاه