با گذشت دو سال از زمان انتشار، جی بورد حالا از ۵۰۰ زبان پشتیبانی می‌کند، حدود ۹۰ درصد از جمعیت کره‌ زمین حالا می توانند از طریق جی بورد به زبان مادری خود به چت و گفتگو بپردازند. جی بورد برای کلیه زبان ها بهینه سازی شده تا بتواند ضمن تصحیح خودکار نوشته ها کلمه […]

خبرهای کوتاه