دانشمندان موفق به اختراع یک حلقه هوشمند شدند که پرداخت الکترونیکی توسط ضربان قلب انجام میدهد. همانطور که هر شخص اثرانگشت اختصاصی خودش را دارد، این دیدگاه که قلب هر شخص سیگنال‌های منحصربه فردی را ارسال می کند نیز موجود است. حال Motiv با استفاده از پایش ضربان قلب می خواهد هویت کاربران خود را […]

خبرهای کوتاه