در ادامه خبر های منتشر شده مبنی بر چرایی عدم غیرفعال شدن پیام رسان های داخلی به دلیل نا امن بودن، معاون وزیر ارتباطات گفت: دو دغدغه در مرحله دوم حمایت از پیام رسان‌های داخلی داریم؛ اینکه نیازمندی آن ها را تامین کنیم و دوم اینکه بیت المال را بیهوده حرام نکنیم و سخت افزار […]

خبرهای کوتاه