بر اساس آخرین خبر های امنیتی منتشر شده، توسط خبرگزاری های معتبر، اطلاعات نزدیک به تعداد ۲۰ هزار دستگاه مودم اینترنت (ADSL) افشا شده است، به گفته پژوهشگران و محققان امنیتی تعدای بالغ بر ۱۹ هزار و ۵۰۰ مودم اینترنت ADSL در بازار، به فروش رفته است، در این افشاگری بزرگ اطلاعات اتصال کاربران اینترنتی […]

خبرهای کوتاه