تعداد دامنه‌های ایرانی از مرز یک میلیون عبور کرد، بر اساس آمار به ثبت رسیده تا آذرماه امسال یک میلیون و ۱۱ هزار و ۱۴ دامنه اینترنتی سایت‌های متعلق به ایران، از سوی کاربران به ثبت رسید و این درحالی است که تا پایان سال ۹۶ بالغ بر ٩۶٧ هزار و ٩٨٩ دامنه به نام […]

خبرهای کوتاه