شرکت اپل نهایتا اعتراف کرد که درآمد فروش آیفون کمتر از حد انتظار بود، اپل انتظارات خود نسبت به در آمدزایی در یک چهارم اول سال ۲۰۱۹  را کاهش داده است. به طور دقیق این انتظار از درآمدی بین ۸۹ تا ۹۳ میلیارد دلار به ۸۴  میلیارد دلار رسیده است. این در حالیست که اپل […]

خبرهای کوتاه