اختراع جدیدی به نام “دستبند امید” که مانع از سوءمصرف مواد مخدر خواهد شد، به وجود آمد. محققان دانشگاه کارنگی ملون آمریکا یک حسگر پوشیدنی به شکل یک ساعت مچی که به عنوان “دستبند امید” نام گذاری شده است، توسعه داده‌اند. که می تواند افراد مصرف کننده مواد مخدر را که بیش از اندازه مصرف […]

خبرهای کوتاه