با نگاهی گذرا به تقویم تکنولوژی درمی یابیم که ۲۴ سال پیش در چنین روزی  دسته ی کنسول بازی پلی استیشن در ژاپن عرضه شد. قابل توجه است که  بدانید، پیش از پایان تولید این محصول یعنی دسته ی کنسول بازی پلی استیشن، در سال ۲۰۰۴، شرکت سونی موفق شد تا ۱۰۲ میلیون از مدل‌های […]

خبرهای کوتاه