طبق آخرین خبرهای منتشر شده از طریق خبرگذاری های معتبر جهانی، در سال قبل آلمان بیشتر از هر کشور دیگری از اپل درخواست اطلاعات کرده است، بر اساس گزارش های بابت شفاف سازی اپل ، در سال گذشته ۳۲۳۴۲ مورد درخواست برای بررسی جزئیات اطلاعات شخصی کاربران دریافت شده که ۴۲ درصد از این درخواست […]

خبرهای کوتاه