استفاده از فناوری برای شناسایی ورزشکاران متقلب در چین ممکن شد، مسئولان چینی پس از مشخص شدن تقلب تعدادی زیادی از دوندگان در دو نیمه ماراتن «شنژن»، استفاده از تکنولوژی تشخیص چهره را در رقابت‌های آتی در دستور کار قرار داده اند. به این منظور هر یک از شرکت کنندگان باید یک کارت شناسایی معتبر […]

خبرهای کوتاه