در اخرین گفتگو های انجام شده با رئیس کمسیون فرهنگی مجلس، اشاره به عدم فلیترینگ توییتر شده است،  نماینده مجلس : توییتر باید رفع فیلتر شود؛ نباید هنر ما محدودیت و مسدودیت باشد، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس گفت فیلتر راه حل و راهکار حل مشکلات فضای مجازی نیست بلکه به عنوان ابزار کنترلی موقت می […]

خبرهای کوتاه