از آنجایی که مردم روسیه تمایل دارند سایت هایی که مطالب غیر مجاز و سیاسی و تروریستی منتشر می کنند، مسدود شوند و سرویس دهندگان اینترنت دسترسی به آن ها را قطع نمایند، وزیر این کشور برای کنترل این سایت ها و پاک نمودن اینترنت از مطالب غیر مجاز، از نیرو های دواطلب کمک گرفت.

خبرهای کوتاه