آقای امیر نظامی، رییس سازمان فناوری اطلاعات در گفتگوی خود با خبر گذاری ها، درباره سامانه شاهکار و فوایدی که می تواند در آینده کسب‌ و کارها و تسریع تحقق دولت الکترونیک داشته باشد صحبت کرده است. به گفته امیر ناظمی، این سامانه می‌تواند منجر به هوشمند شدن زندگی شهروندان شود و فرایندهای مختلف اقتصادی […]

«امیر ناظمی» رییس سازمان فناوری اطلاعات در دیدار رییس مجلس از پروژه دولت الکترونیک از «علی لاریجانی» خواست که مبلغ ۱۰ هزار میلیارد ریال از محل اعتبارات این وزارت خانه را برای توسعه دولت الکترونیک اختصاص دهد .رییس مجلس نیز در این دیدار تاکید کرد که تمامی سازمان ها باید به دولت الکترونیک روی آورند […]

خبرهای کوتاه