سازمان ناسا اخیرا توانسه است که آزمایشگاهی برای شبیه سازی سیاره ی مریخ در کالیفرنیا به وجود آورد،  با آماده شدن گودال اینسایت برای انجام بررسی های هرچه بیشتر روی سطح سیاره ی مریخ، سازمان فضایی آمریکا از آزمایشگاه «مریخ زمینی» خود رونمایی کرده که در پاسادنای کالیفرنیا ساخته شده و هدف از آن بررسی […]

خبرهای کوتاه