پتنت جدید شرکت بزرگ و همواره موفق گوگل اخیرا به تکنولوژی دست یافته است که دست شما را به بخشی از ساعت هوشمند تبدیل می‌کند، به لطف این فناوری جدید که به احتمال زیاد هنوز روی کاغذ به سر می برد، از کناره های مچ دست و ساعد کاربر های رایانه ای به عنوان یک […]

محققان امنیتی درباره استفاده از ساعت های هوشمند کودکان به والدین هشدار دادند، ساعت های هوشمند تولید شرکت MiSafes Kid فاقد عملیات رمز گذاری است؛ که در این صورت راه را برای استفاده ی هکر ها از اطلاعات این محصول باز گذاشته اند، به علت فاقد قابلیت رمز گذاری، هکر ها می توانند به اطلاعات GPS […]

خبرهای کوتاه