طبق آخرین خبر های منتشر شده، مدیرعامل سایت تخفیفان گفت بازار تجارت الکترونیکی در ایران مسیر بلندی  و رو به بالایی را پیش رو دارد، نازنین دانشور مدیرعامل سایت تخفیفان که اخیرا در مرحله نهایی جایزه کار آفرین جوان کنفدراسیون اتاق های بازرگانی و صنعت آسیا، اقیانوسیه مقام اول را کسب نموده است و اولین […]

خبرهای کوتاه