یاندکس مپس روسیه پایگاه‌های نظامی خارجی را لو داد، بدین ترتیب محل احتمالی ۳۰۰ سایت نظامی یا منطقه محرمانه سیاسی در فلسطین اشغالی و ترکیه لو رفته که احتمال دارد چندین تاسیسات هسته‌ای فوق محرمانه در میان آنها وجود داشته باشد. بر اساس گزارش ائتلاف دانشمندان آمریکایی (FAS) در میان ۳۰۰ منطقه‌ی مشخص شده، قطعاً […]

خبرهای کوتاه