کشور روسیه دو ماه قبل قانون جدیدی را برای مبارزه با محتوای زیان‌آور و تشکیل لیستی از سایت های ممنوعه تصویب کرد و حالا گوگل یا باید از نمایش این سایت ها در لیست نتایج جستجو خودداری کرده و یا فیلتر شود. فهرست روس ها شامل سایت های مضر است اما برخی از سایت های […]

خبرهای کوتاه