در دفاتر کار اشتراکی سروکورپ دیگر لازم نیست منشی یا مسئول فنی استخدام  شود، چرا که یک تیم حرفه‌ای برای امور اداری‌ تان در اختیار خواهید داشت. ویژگی های دفتر کار اختصاصی و مجازی، میز کار اختصاصی و اشتراکی، سالن کنفرانس و اتاق جلسات، منشی اختصاصی و خط تلفن ثابت اختیاراتی جدیدی است که در […]

خبرهای کوتاه