همراه اول خبر پولی بودن سرویس میزبان تماس بام را تکذیب کرد، این اپراتور تلفن های همراه کشورمان اعلام کرد که خبر های هزینه دار بودن سرویس میزبان تماس بام کاملا دروغ است، سرویس بام سرویسی است برای زمان هایی که مشترک در دسترس نیست، و یا تلفن همراه مشترک خاموش است، مشترک از تمامی […]

خبرهای کوتاه