اقای فتاحی، معاون وزیر ارتباطات گفت: صدا و سیما شبکه سیگنال رسانی فیبری نوری را تحویل نگرفت، با اینکه بیشتر از یک سال از آماده سازی تحویل شبکه سیگنال رسانی فیبر نوری می گذرد، اما صدا و سیما تاکنون اقدامی برای دریافت این شبکه نکرده و علت و چرایی این موضوع را نیز با وزارت […]

خبرهای کوتاه