به زودی امکان ارسال پیام صوتی به اپلیکیشن شبکه اجتماعی لینکدین اضافه خواهد شد.  پس از آن کاربران می توانند پیام های خود را در قالب یک پیام صوتی  حداکثر یک دقیقه ای برای یکدیگر ارسال کنند.

شبکه اجتماعی لینکدین که در تمام دنیا بیش از ۵۵۰ میلیون کاربر در آن عضو هستند، جشن پانزدهمین سالگرد تولد خود را به همراه معلوماتی در رابطه با چگونگی مرحله به مرحله تکامل یافتن صنایع و عناوین شغلی را به اشتراک گذاشت.

خبرهای کوتاه