ابوالفضل ابوترابی با اشاره به اعلام نظر اعضای شورای عالی فضای مجازی مبنی بر فیلتر اینستاگرام گفت: حکم دادستانی هنوز صادر نشده اما در صورت صدور و ابلاغ، وزارت ارتباطات موظف به اقدام نسبت به فیلتر این شبکه اجتماعی است. وی همچنین اظهار داشت: در نهایت طبق قانون لازم است دستور قضایی اجرا شود و […]

خبرهای کوتاه