وزیر ارتباطات: موبایل های قدیمی و روشن نشده را دوباره رجیستر خواهیم کرد، زمانی که طرح رجیستری آغاز شد، مهلتی چند ماهه به همه کاربران داده شد تا گوشی های قدیمی خود را روشن کرده و آن را در شبکه ثبت کنند. بسیاری از مردم اما این هشدار را جدی نگرفته و گوشی های قدیمی […]

خبرهای کوتاه