اطلاعات و داده های تعدادی فرودگاه جهانی مورد حمله هکر ها قرار گرفته است. جالب تر آنجاست که می فهمیم بعضی از اطلاعات مهم و حیاتی سازمان های دولتی، امنیتی و فرودگاه‌ های بین‌ المللی از طرف افراد حرفه ای در شبکه در محدوده دارک وب مورد معامله قرار گرفت.

خبرهای کوتاه