در آخرین بررسی های انجام شده، آمار بالایی از فعالیت های تقلبی در اینترنت که مربوط به وب سایت ها است، منتشر شد. رشد سایت ها و صفحات تبلیغاتی که میزان خاصی از بازدید برای یک صفحه یا محصول را تضمین می کنند در کنار مواردی دیگر باعث شده که ۴۰ درصد فعالیت ها در […]

خبرهای کوتاه