آمار های حاصل، نشان می دهد که فیلترینگ تلگرام به نفع پیامرسان های ایرانی نبود، مدیر یک پیامرسان با: داغ شدن بحث فیلترینگ و مسدودسازی تلگرام به نفع پیام‌رسان‌های ایرانی نبود. تلگرام در قالب پوسته های جدید ایرانی، عملا فعالیتش را در ایران از سر گرفت، مساله‌ی پیامرسان‌های بومی در کشور ما، به شدت بعد […]

خبرهای کوتاه