دادستانی کل کشور در میان گفته های خود اشاره به این کرد که دنبال فیلتر تلگرام طلایی و هاتگرام است، معاون فضای مجازی دادستان کل کشور با بیان اینکه نسخه های فارسی تلگرام در موعد مقرر نتوانسته اند استقلال پیدا کنند، در باره ی فیلتر کلی نسخه های فارسی تلگرام گفت: نظر دادستانی، توقف فعالیت […]

خبرهای کوتاه