قابلیت ضد اسپم اپلیکیشن Android Messages رسما معرفی شد، کاربران سیستم عامل های با دریافت این قابلیت اعلانی خواهند داشت، که فعال شدن آن را به شما اطلاع می دهد. با فعال کردن قابلیت ضد اسپم، کلیه پیام هایی که به شما ارسال شده برای تشخیص اسپم بودن آنالیز می شوند تا موارد آزاردهنده مسدود […]

خبرهای کوتاه