نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، پروانه مافی گفت: جو عمومی مجلس موافق طرح ساماندهی پیام رسان های اجتماعی نیست؛ وی در گفتگو هایش عنوان کرد؛ طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی در مجلس رای نخواهد آورد؛ وی افزود: این طرح می‌خواهد نظارت وسیع امنیتی را بر پیام‌رسان‌ها ایجاد کند. به همین جهت من و بسیاری […]

خبرهای کوتاه