دستیافت جدید محققان که بسیار جذاب و منصر به فرد می باشد، در این تکنولوژی، محققان MIT به روشی برای کوچک کردن اشیاء دست پیدا کردند، این فرایند که Implosion Fabrication نام دارد با استفاده از یک پلیمر با قدرت جذب بالا به نام پلی‌ اکریلات میسر شده که در پوشک بچه هم کاربرد دارد. […]

خبرهای کوتاه