در آخرین و جدیدترین اختراع های انجام شده، دانمشندان موفق به ساخت ترانزیستورهای سه بعدی با ابعادی برابر با ۲.۵ نانومتر، شده اند، علت شناخته شدن این ترانزیستور ها، اندازه ی بسیار کوچک آن ها می باشد، این ترانزیستور های سه بعدی آنقدر کوچک هستند که میلیاردها عدد از آنها درون یک میکروچیپ با ابعاد […]

خبرهای کوتاه