شرکت گوگل تصمیم گرفته است که نسخه‌ی موبایل وبسایت های مختلف را در لیست نتایج جستجوی خود به کاربران نمایش دهد؛ بیش از نیمی از صفحات ایندکس شده در بخش جستجوی وبسایت خود را بر پایه‌ی نسخه‌ی موبایل صفحات قرار خواهد داد، این موضوع به این معنی است که رتبه بندی اکثر وبسایت‌ها در دنیا […]

خبرهای کوتاه