رئیس اتحادیه ی فناوران رایانه ای تهران اعلام کرد که با حبس وارد کنندگان موبایل به بازار ضرر می رساند، مهدی میر مهدی از ترخیص ۱۰۰ میلیارد تومان کالا های دیجیتالی از گمرک خبر داد  و گفت که این کالا ها اکثرا با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد شده اند.

خبرهای کوتاه