تصاویر نه تنها در سایت های وردپرسی بلکه در تمام سایت ها نقش به سزایی ایفا می کنند و  مطالب سایت را جلوه بهتری می دهند.هر تصویری که در ورپرس افزوده می شود خود به اندازه های زیر تغییر می کند.

این اندازه ها در داخل پنل وردپرس قابل تغییر می باشند که از طریق […]

خبرهای کوتاه