محمد جواد آذری جهرمی در حاشیه بازدید از پژوهشگاه فضایی ایران اعلام کرد موضوع حذف کاغذی قبوض خدماتی از جمله برنامه های در دست انجام وزارت ارتباطات است و در این زمینه با برخی مجموعه های صادر کننده قبض ها مذاکره شده است. در فاز اول حذف قبوض مخابرات را در یک بازه ۴۵ روزه […]

خبرهای کوتاه