مدیرعامل پیام رسان گپ گفت که به زودی می‌توانند انتخابات الکترونیکی بر بستر بلاکچین برگزار کنند. پیامرسان های بومی در صدد این هستند که موارد متمایز کننده خود نسبت به مدل های بین المللی را توسعه دهند و مدیرعامل پیامرسان گپ اعلام کرده که تیم آن ها توانایی این را دارد تا زیر ساخت های […]

جلسه ای مشترک که بین مدیر های دو پیام رسان سروش و گپ برقرار شده است موجب ایجاد شایعاتی را در برخی خبر گذاری ها  شده است، این شایعات مبنی بر این است که این دو پیام رسان برگزیده از سوی وزارت ارتباطات، قصد دارند با یکدیگر ادغام شوند؛ شایعه‌ای که چندان درست نیست اما […]

دکتر ابولحسن فیروز آبادی، اعلام کرده که دولت هیچ برنامه و قصدی برای برداشتن فیلتر تلگرام ندارد و تنها از دو پیام رسان بومی سروش و گپ حمایت خواهد کرد، و تمامی خبر های مبنی بر رفع فیلتر تلگرام کذب بوده و حقیقت ندارد.

حمایت از برنامه های پیام رسانی سروش و گپ را ادامه خواهیم داد، حمید فتاحی در طی ابلاغیه ای صریحا اعلام کرد که  تنها دو پیام رسان بومی یعنی سروش و گپ مورد حمایت مرکزملی فضای مجازی باقی خواهند ماند. بنا بر بررسی های انجام شده توسط مرکز ملی فضای مجازی حمایت ویژه تنها به […]

خبرهای کوتاه