در نسخه ۵.۰  برنامه پیام رسان تلگرام، که به تازگی منتشر شده است، بخش تنظیمات هم تغییرات مختصری داشته است و با دسته بندی های جدید راحت تر از گذشته می توان به تنظیمات مورد نظر دسترسی داشت. در ضمن Photo Selector اپلیکیشن هم ارتقاء پیدا کرده تا بتوانید سرتان را دقیقا در زاویه و […]

خبرهای کوتاه