مدیرعامل پیام رسان گپ گفت که به زودی می‌توانند انتخابات الکترونیکی بر بستر بلاکچین برگزار کنند. پیامرسان های بومی در صدد این هستند که موارد متمایز کننده خود نسبت به مدل های بین المللی را توسعه دهند و مدیرعامل پیامرسان گپ اعلام کرده که تیم آن ها توانایی این را دارد تا زیر ساخت های […]

خبرهای کوتاه