دانشمندان برای شبیه سازی درد انسان در ربات ها، در تلاش هستند، اخیرا دانشمندان موفق شده‌اند که سیستم عصبی یک ارگانیسم زنده ی مشابه بدن را با استفاده از شبکه‌ای شامل کابل های نوری شبیه سازی کنند. با دست یابی به این تکنولوژی عظیم، محققان در آینده‌ای نزدیک خواهند توانست که این مسئله را نیز […]

خبرهای کوتاه