بر اساس آخرین خبر ها از نرم افزار پر طرفدار توییتر، توییتر در حال آزمایش کلید جدیدی است که به کاربر ها اجازه می‌دهد ترتیب نمایش توییت ها را از بین نمایش براساس زمان یا براساس الگوریتم (مرتبط بودن) انتخاب کنند. این ویژگی جدید در حال حاضر برای کارمندان این شرکت و تعدادی از کاربر […]

خبرهای کوتاه