معاونت آموزش و پرورش در اخرین گفتگو های خود گفته است که، ۲۰ میلیون کاربر ایرانی اینترنت کمتر از ۲۰ سال سن دارند، معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به این که از ۵۶ میلیون کاربر اینترنت، ۲۰ میلیون نفر زیر ۲۰ سال سن دارند به موضوع توسعه سواد رسانه‌ای تاکید […]

خبرهای کوتاه