«امیر ناظمی» معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کرد که بعد از تمام شدن مهلت ثبت نام کارت سوخت بانکی، قابلیت ویرایش کارت سوخت بانکی به صورت دائمی فراهم می‌ شود و شهروندان می ‌توانند کارت بانکی دیگری را انتخاب کنند، قابلیت ویرایش کارت سوخت بانکی به صورت دائمی فراهم می‌شود و شهروندان می […]

خبرهای کوتاه