در آخرین سیستم های معرفی شده از سوی شرکت های بزرگ، اولین کامپیوتر کوانتومی مستقل دنیا نیز توسط شرکت IBM منتشر شد، این کامپیوتر فوق پیشرفته با عنوان Q System One ، از محفظه تقویت شده برای نگهداری کیوبیت، مخازن هلیوم مایع و دیگر تجهیزات برودتی برای حفظ دمای نزدیک به صفر مطلق و رک […]

محققان شرکت گوگل توانسته اند دستگاه کامپیوتر کوانتومی را طراحی و پیاده سازی کند که برای حل مسئله تنها ۲۰۰ ثانیه زمان نیاز دارد در صورتی که با سریع ترین ابر کامپیوتر جهان برای حل چنین مسئله ای ۱۰ هزار سال زمان نیاز است.

خبرهای کوتاه