شرکت کلودفلر یکی از بزرگترین کمپانی های دنیا در حال حاضر بیش از ۱۵۱ دیتاسنتر در سراسر جهان دارد. این شرکت به عنوان محبوب ترین سرویس توزیع محتوای جهان شناخته می شود.

خبرهای کوتاه