سرانجام یکی از تاثیر گذارترین نرم افزار های تاریخ نرم افزاری که نقش بسیار مهمی را در توسعه وب نیز ایفا کرده بود توسط کمپانی توسعه دهنده آن ، ادوبی بازنشسته شد و برای همیشه به تاریخ پیوست . در زیر به بررسی تاریخچه کوتاهی از این نرم افزار خواهیم پرداخت. با مردان وردپرس همراه […]

خبرهای کوتاه