در قسمت درک و کار با متاداده(Metadata) در وردپرس درباره درک متادیتا برای شما توضیح دادیم.حال می خواهیم یک متا دیتا را خودمان بسازیم و به جدول wp_postmeta اضافه کنیم.برای اینکار از تابع add post meta استفاده کنید.   توضیحات یک میدان سفارشی (متا داده نیز نامیده می شود) به پست مشخص  که می تواند از هر نوع […]

خبرهای کوتاه