اگر شما بخواهید برای کاربران سایت خود به صورت دسته ای متا یا داده ای ایجاد کنید می توانید از تابع user metadata در پروژه های وردپرس استفاده کنید.برای اینکه چندین مقدار با استفاده از تابع وردپرسی  برای کاربران بگذاریم و با کمترین مقدارفراخوانی از MySQL .فقط به یاد داشته باشید این تابع معتبر سازی را انجام نمیدهد […]

خبرهای کوتاه