به وسیله تابع زیر می توانید اطلاعات کاربران را دریافت نمایید.با این تابع می توانید اطلاعات را از طریق شماره شناسه کاربر و یا email و یا … که در توضیحات پارامتر ها به آنها اشاره کرده ایم. این تابع برای دریافت اطلاعات  کاربران سایت شما و نمایش آن برای اعضا دیگر  بسیار پرکاربرد می باشد ساختار […]

خبرهای کوتاه